Zaznacz stronę

ochrona dróg oddechowych

Kolor

 •  (4)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (14)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (42)
 •  (1)
 •  (398)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (5)
 •  (2)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (15)
 •  (3)
 •  (4)
 •  (4)
 •  (31)
 •  (1)
 •  (2)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (2)
 •  (4)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (1)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (33)
 •  (13)
 •  (2)
 •  (1)
 •  (4)
 •  (1)
 •  (462)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (5)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (7)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (8)
 •  (1)
 •  (5)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (4)
 •  (2)
 •  (8)
 •  (1)
 •  (177)
 •  (4)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (7)
 •  (28)
 •  (4)
 •  (2)
 •  (14)
 •  (3)
 •  (8)
 •  (1)
 •  (172)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (4)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (5)
 •  (3)
 •  (2)
 •  (5)
 •  (7)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (3)
 •  (99)
 •  (7)
 •  (5)
 •  (2)
 •  (9)
 •  (1)
 •  (7)
 •  (3)
 •  (3)
 •  (280)
 •  (6)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (5)
 •  (4)
 •  (40)
 •  (15)
 •  (13)
 •  (12)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (2)
 •  (4)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (6)
 •  (15)
 •  (10)
 •  (2)
 •  (207)
 •  (6)
 •  (1)
 •  (12)
 •  (1)
 •  (2)
 •  (12)
 •  (12)
 •  (5)
 •  (15)
 •  (1)
 •  (7)
 •  (2)
 •  (4)
 •  (6)
 •  (2)
 •  (3)
 •  (2)
 •  (5)
 •  (1)
 •  (203)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (5)
 •  (11)
 •  (1)
 •  (7)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (20)
 •  (162)
 •  (1)
 •  (7)
 •  (4)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (11)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (15)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (16)
 •  (1)
 •  (39)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (1)
 •  (226)
 •  (6)
 •  (1)

Rozmiar

Od 500 zł
darmowa
wysyłka

Ubrania
szytę
na miarę

Utrzymujemy
Twój stan
magazynowy

Warto wiedzieć

Dlaczego należy stosować ochronę dróg oddechowych?

Kontakt z oparami chemicznymi, pyłami, gazami oraz wysokimi temperaturami – wszystkie te czynniki sprawiają, że nasze drogi oddechowe są bardziej narażone na trudności w procesie oddychania. W każdej z tych sytuacji niezbędne jest stosowanie środków ochrony dróg oddechowych. Sprzęty te uważane są za środki związane z najwyższym ryzykiem zdrowia – ich brak może powodować poważne uszkodzenia zdrowia, a nawet utratę życia.
Według wytycznych BHP powietrze, którym pracownik oddycha w miejscu pracy, musi spełniać trzy warunki. Po pierwsze, stężenie określonych substancji w powietrzu nie może przekraczać dopuszczalnych norm. Po drugie, temperatura powietrza wdychanego przez pracownika musi odpowiadać określonym normom, które zapewniają mu normalne funkcjonowanie w warunkach pracy. Po trzecie, zawartość tlenu w powietrzu wdychanym musi przekraczać 19%.

Typy środków do ochrony dróg oddechowych

Sprzęt do ochrony dróg oddechowych podzielony jest na dwie kategorie: środki oczyszczające, które mają za zadanie oczyszczać wdychane powietrze, oraz środki izolujące, których celem jest dostarczenie pracownikowi powietrza ze źródła niezależnego od otoczenia. Do pierwszej kategorii należą te sprzęty, w których oczyszczanie odbywa się za pomocą filtra, pochłaniacza oraz filtropochłaniacza.
Biorąc pod uwagę funkcję oraz miejsce stosowania, do środków oczyszczających możemy zaliczyć półmaski i maski pełnotwarzowe, półmaski filtrujące jednorazowe, filtr i pochłaniacze oraz urządzenia filtrujące. Do kategorii środków izolujących zaliczamy sprzęty stacjonarne, wyposażone w aparaty wężowe sprężonego powietrza oraz sprzęty autonomiczne z aparatami butlowymi.

Czym kierować się przy wyborze sprzętu chroniącego drogi oddechowe?

Wśród głównych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas doboru środków ochrony dróg oddechowych, zaliczyć należy m.in. czas pracy w miejscu z zanieczyszczonym powietrzem, poziom temperatury w warunkach pracy, swoboda ruchu, odpowiednie pole widzenia, a także łatwość komunikacji między pracownikami.

Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
0